Wysokość wynagrodzenia ustalana jest indywidualnie podczas rozmów z Klientem i uzależniona jest od zakresu i rodzaju świadczonej pomocy prawnej, stopnia skomplikowania sprawy jak również wartości przedmiotu sporu.

Koszty zastępstwa procesowe ustalane są m.in. w oparciu o Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 września 2002 roku w sprawie opłat za czynności adwokackie oraz ponoszenia przez Skarb Państwa kosztów nieopłaconej pomocy prawnej udzielonej z urzędu.