Kompleksowa obsługa prawna

Kancelaria oferuje kompleksową obsługę prawną zarówno w ramach stałych umów o współpracę, jak i pojedynczych zleceń, świadcząc usługi w zakresie niżej wymienionych spraw:

• sprawy rodzinne, w tym o rozwód, separację, alimenty, władzę rodzicielską, kontakty, podział majątku, rozliczenie nakładów, ustalenie ojcostwa, itd.,
• sprawy cywilne, w tym o zapłatę, podział majątku dorobkowego, zniesienie współwłasności, rozliczenie kosztów utrzymania, rozliczenie nakładów, obrona przed roszczeniami innych osób, itd.,
• sprawy spadkowe, w tym o stwierdzenie nabycia spadku, dział spadku, zniesienie współwłasności, zachowek, itd.,
• sprawy ubezpieczeniowe, – dotyczące wypadków komunikacyjnych i innych, szkód komunikacyjnych, osobowych, majątkowych, itd.,
• sprawy karne, karne skarbowe i wykroczeniowe na etapie postępowania przygotowawczego, sądowego i wykonawczego,
• prawo pracy obejmujące sporządzanie opinii prawnych i doradztwo z zakresu prawa pracy, reprezentację w sporach, dochodzenie wynagrodzenia za pracę, przywrócenie do pracy oraz odszkodowanie za niezgodne z prawem rozwiązanie umowy, sprawy o mobbing, itd.,
• sprawy dotyczące nieruchomości, w tym o wydanie nieruchomości, odszkodowanie za bezumowne korzystanie, roszczenia z najmu i dzierżawy, zasiedzenie, itd.,
• prawo administracyjne obejmujące sprawy z zakresu prawa budowlanego, sprawy o pozwolenie na budowę oraz utratę koncesji lub pozwolenia, jak również reprezentowanie stron przed organami administracji państwowej i samorządowej,
• sprawy dotyczące nieruchomości, w tym o wydanie nieruchomości, odszkodowanie za bezumowne korzystanie, roszczenia z najmu i dzierżawy, zasiedzenie, itd.,
• sporządzanie pism procesowych m. in. pozwy, zażalenia, wezwania do zapłaty,apelacje, zawiadomienia o przestępstwie,
• windykacja wierzytelności, sprawy egzekucyjne, także obrona przed egzekucją należności przez wierzycieli,
• przygotowywanie, opiniowanie i negocjowanie umów i kontraktów,
• pełna obsługa prawna przedsiębiorców,
• obsługa prawna wspólnot mieszkaniowych.
 


Z uwagi na bardzo dużą różnorodność spraw powyższe wyliczenie jest tylko przykładowe. W przypadku chęci uzyskania informacji o prowadzenie konkretnej sprawy, uprzejmie proszę o kontakt.